آخه اسم واحد ما خودکفایی است...

امروز نهم بهمن ماه است.از صبح آدینه با هر سختی ای بود ساعت ۶:٢٠ صبح بیدار شدم و چون از سرویس جا موندم با تاکسی رفتم سایت.٧:٠٣ رسیدم سایت پس به صبحانه می رسیدم.آما بعد از اون....واو دیافراگم یکی از ولوهای واحد الفین خراب شده بود و روزگار بر ما سیاه گشت.چرا؟چون اونقدر مهم بود که مدیر عامل و رییس مجتمع اومدن سراغ من که تو واحد تنها بودم و.... .

من بهشون توضیح دادم که درخواست ساخت چنین دیافاراگمی تا امروز به این واحد نیامده که جناب رییس مجتمع نپذیرفتند و ساختن هر چیز شکسته و ناقصی در مجتمع رو وظیفه واحد ما دونست.آخه اسم واحد ما خودکفایی است...

/ 0 نظر / 16 بازدید